BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

VELKOMMEN TIL BOLIG+

BOLIG+ projektet – et bud på fremtidens energineutrale arkitektur – er et projekt udviklet i et tværfagligt samarbejde med deltagelse af Ingeniørforeningen, Akademisk Arkitektforening, Energistyrelsen, Teknologisk Institut, Det Økologiske Råd og Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet.

PÅ denne side formidler vi processen og erfaringerne med udviklingen og realiseringen af Danmarks første BOLIG+ byggeri. Se definitionen af BOLIG+ konceptet her.

BOLIG+ konceptet har en udviklingshistorie fra 2007 og frem til i dag. Læs hele historien her.

Et fremadskuende BOLIG+ boligbyggeri står nu foran realisering på Søborg Hovedgade, Søborg. Byggeriet bliver et ZEB (zero-energy-building), men ikke kun i relation til drift af huset. BOLIG+ konceptet stiller krav om energineutralitet på årsbasis inklusive det private elforbrug til apparater og belysning i boligen. BOLIG+ skal realiseres indenfor en normal etagebolig anlægsøkonomi og opfylde de fem BOLIG+ dogmer.

RealdaniaByg er bygherre på projektet, en etageejendom med 10 boliger til udlejning/salg. Projektgruppen består foruden bygherren af: Totalrådgiver Arkitema Architects som vandt BOLIG+ konkurrencen i 2009 og MOE ingeniører. Projektet er en videreudvikling af konkurrenceprojektet fra 2007 tilpasset den lokale kontekst på Søborg Hovedgade.

BOLIG+ styregruppen arbejder sammen med projektgruppen i realiserings- og evalueringsfasen. Her på hjemmesiden vil vi følge processen og formidle erfaringer. Se projektets styregruppe her

Udviklingen af BOLIG+ projektet er støttet af Energistyrelsen, Realdania, EUDP midler og af parterne bag projektet. Senest er der bevilliget støtte til måling og evaluering af byggeriet fra ELFORSK puljen.

BOLIG+ processen fra Aalborg over Holstebro til København har været både spændende, inspirerende, sindsoprivende og betydningsfuld for alle de involverede, og vi glæder os over at vort arbejde allerede har sat aftryk på både bygningslovgivning, innovation og kompetenceopbygning.

For yderligere informationer om BOLIG+ søg i menuerne her på forsiden.Bolig+ på Søborg Hovedgave. Arkitekt: Arkitema architects