BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Byggeprocessen i Søborg

BOLIG+ Søborg er i bund og grund et traditionelt betonelementhus, baseret på kendte løsninger. For at kunne nå de ambitiøse lavenergikrav har der været stor fokus på at bygge uden kuldebroer og at bygge lufttæt, hvorfor der under opførelsen har været stort fokus på dette både fra håndværkere og tilsynets side.

At huset virkelig er et lavenergibyggeri, kan under processen iagttages i vindueshullerne, hvor den fulde isoleringstykkelse er eksponeret indtil afdækning sker med lysningsfolie og et malet træpanel. Isoleringen i ydervæggen er den mørke polystyren, som er EPS isolering tilsat grafit, men i vindueshullerne ses blot stenuld, der anvendes her for at beskytte polystyrenisoleringen mod brand.

44 byggeproces i soborg

På enkelte områder har de tekniske løsninger dog været en udfordring for de udførende. Således måtte underentreprenøren på ventilationsdelen udskiftes ret sent i udførelsen, da det overraskende viste sig, at entreprenøren ikke magtede at opfylde de skrappe delkrav til anlæggene.

Behovet for relativt store solcellearealer på facaderne medførte behov for udvikling af ophængningssystem, der både kunne leve op til brandkrav og et æstetisk attraktivt udseende. Dette ledte til udvikling af nyt ophængningssystem til facademodulerne. En proces, som det var en udfordring at få til at følge byggerytmen, da det krævede omfattende beregninger og tests at nå frem til det endelige produkt.

Lars Kvist, marts 2016