BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

HERUNDER FINDER DU ARTIKLER OM BOLIG+ ERFARINGER MED FLEKSIBILITET OVER TID - DØGN, SÆSON, ÅR, GENERATION.

 
 

Ventilation (Emhætte og afkast i facade)

Afkast placeres normalt over tag for at undgå risiko for lugtgener. Men for at optimere solcellearealet på taget er afkastet placeret i facaden. Dette var en udfordring, da rådgivergruppen ikke kunne finde undersøgelser, som belyste hvorledes dette skulle udføres.

Læs mere...

Fleksibilitet

Den rumlige fleksibilitet begrænser sig til, at der er mulighed for på de to øverste etager at slå de to store boliger sammen til én meget stor bolig – eller anden funktion f.eks. liberalt erhverv.

Den fleksibilitet, der ligger i Zensehome systemet, er beskrevet i afsnit 7.8.

Lars Kvist, januar 2016

Fleksibilitet

Én af konsekvenserne ved at skifte fra Bau-How systemets søjle/drager-plade system til et traditionel dansk byggesystem - med tværgående bærende betonvægge og dæk med langsgående huldæk - var, at vi mistede den indbyggede fleksibilitet, som lå i Bau-How systemet. Nok kunne vi forberede mindre uarmerede zoner i lejlighedsskel for senere åbning, men helt den samme fleksibilitet kunne det ikke give. Hertil kommer, at den forbedrede lyddæmpning, som ville være fulgt med Bau-How systemet, også gik tabt, og dermed også en fleksibilitet i forhold til at rumme blandede funktioner.

Lars Kvist, januar 2016

Fleksibilitet

En af de store fordele, som vi så i Bau-How konceptet, var, at det konstruktive system grundlæggende er et søjle/drager-plade system, hvilket gav store muligheder for at åbne modulerne og således lægge rum og enheder sammen. I TEAM+ konkurrenceforslag til BOLIG+ Aalborg ville det således være muligt at sammenlægge boliger i en hel etage til f.eks. en institution. En fleksibilitet, der yderligere underbygges af, at boksenes dobbeltkonstruktioner - i vægge og dæk – lydmæssigt vil performe bedre end kravene i bygningsreglementet.

Læs mere...

Krav til fleksibilitet

Brugsfleksibilitet
Brugsfleksibilitet forstås i BOLIG+ som en generel anvendelighed af boligens rum og dermed mulighed for funktionsændring over tid. 

BOLIG+ vil for at minimere ressourceforbruget i forbindelse med ombygning og vedligeholdelse prioritere, at BOLIG+ boliger er fleksible over tid.

Læs mere...