BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Konkurrence vinderforslag

43 danske konsortier søgte prækvalifikation til den Realdania støttede BOLIG+ konkurrence i 2009. De blev decimeret til et konkurrencefelt på fem konsortier, og ud af den håndfuld valgte bedømmelseskomiteen TEAM+ ført an af Arkitema Architects som entydig vinder.

Oprindeligt handlede konkurrencen om et etageboligbyggeri med 74 lejligheder på den nordlige havnefront i Aalborg. Halvdelen skulle sælges i projektsalg inden opførelsen, og i den anden halvdel skulle ejerskabet deles mellem entreprenøren og Realdania Byg, der var gået ind i projektet som bygherre i 2008 for at tilføre viden om bæredygtigt byggeri samt dele risikoen.

Den økonomiske krise og byggebranchens rutsjetur i slutningen af 00’erne gjorde imidlertid, at projektsalg blev opgivet af entreprenøren, og dermed blev projektet lagt ned, inden det kom op at stå – men efter en længere projekteringsproces.

Realdania Byg var imidlertid indstillet på, alene, at omsætte den opnåede viden i et mindre projekt, som svarede til foreningens oprindelige investering.

Efter forsøget i Aalborg søgte Realdania Byg efter en ny grund til en redefineret udgave af BOLIG+, og i 2013 landede projektet på Søborg Hovedgade. Principperne bag Arkitema-holdets vindende forslag var fortsat egnede som fundament for byggeriet, så efter en omfattende tilpasning af projektet til den nye lokalitet, kunne arbejdet med BOLIG+ alligevel fortsættes frem til et realiseret byggeri i 2015.

Rie Øhlenschlæger, marts 2016