BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Læring

BOLIG+ projektet har haft et overordentligt ambitiøst og usædvanligt langstrakt forløb. Mere end 10 år er gået fra ideen opstod til det første BOLIG+ byggeri stod indflytningsklart på Søborg Hovedgade i Gladsaxe.

På trods af, eller rettere sagt netop på grund af det lange forløb, så fremstår resultatet i form af det faktiske byggeri som et af Danmarks mest fremsynede byggerier. Tiden har så at sige været med BOLIG+, hvor de rette krav fra start, inkl. kravet om at byggeriet skal overholde en almindelig byggeøkonomi, gennem flere omgange har været bearbejdet med henblik på at nå de enkleste, mest energieffektive og økonomisk mest fornuftige løsninger i det endelige BOLIG+ byggeri på Søborg Hovedgade.

Processen og resultatet af BOLIG+ er et fantastisk godt og lærerigt eksempel på, hvor langt man kan nå med nye etageboliger i dagens Danmark.

De mange artikler om BOLIG+ på denne hjemmeside indeholder derfor en lang række forskellige vigtige erfaringer fra de forskellige faser i det meget lange forløb.

Selve konkurrencefasen og de fem indleverede konkurrenceprojekter gav mange erfaringer, både i forhold til optimal skiteseringsproces og forslag til anvendelse af delelementer i de fem foreslåede bygninger.

Vinderprojektets tilgang til opgaven med udarbejdelse af konkurrenceprojekt var et forbillede for, hvordan en integreret designproces skulle gennemføres. Og den stadige fokus på overholdelse af alle de opstillede dogmer, inkl. økonomikravet, gav uvurderlig viden om en nyorientering af projekteringsprocessen for sådanne fremsynede lavenergibyggerier.

Den videre projektering på både lokaliteten i Aalborg, og endelig for byggeriet på Søborg Hovedgade har givet en masse yderst brugbare erfaringer undervejs. Erfaringer, som endda er blevet forfinet undervejs, fordi principperne bag BOLIG+ og det oprindelige vinderforslag har skulle gennemarbejdes ganske mange gange.

Denne grundige gennemarbejdning over ganske lang tid har bemærkelsesværdigt nok givet anledning til, at det endelige BOLIG+ byggeri på Søborg Hovedgade fremstår med meget enkle løsninger. For det viste sig, at jo enklere løsningerne kunne laves, jo billigere blev byggeriet og jo lettere og bedre ville det også være at styre og bo i lejlighederne efterfølgende.

BOLIG+ styregruppen og især TEAM+ vil derfor med stolthed varmt anbefale en nøje gennemlæsning af denne hjemmesides artikler om BOLIG+ processen og det færdige byggeri, da der herfra kan uddrages mange vigtige erfaringer til gavn for et fremtidigt nybyggeri med fokus på både arkitektur, indeklima, energi og økonomi.

Søren Dyck-Madsen, marts 2016