BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

HERUNDER FINDER DU ARTIKLER OM BOLIG+ ERFARINGER MED ØKONOMISKE ASPEKTER VED ENERGINEUTRALT BYGGERI.

Solceller - Ejerskab, økonomi og fordeling

Solcellerne på BOLIG+ er et fællesanlæg, som tilhører ejerforeningen. Før salget af lejlighederne i BOLIG+ gik i gang, blev en ejerforening etableret, herunder regler for blandt andet forvaltningen af solcellerne, deres levering af el, deres drift og vedligehold, afregning af forbrug mv.

Læs mere...

Økonomiske rammebetingelser for solceller

Rammebetingelser for solceller er skiftet i BOLIG+ processen

Solceller er en nødvendighed i BOLIG+ konceptet, så forandringer i rammebetingelserne for solceller har påvirket både økonomi og valg af løsninger i BOLIG+.

Læs mere...

Økonomi

Det har været målet at udføre BOLIG+ projektet på Søborg hovedgade til en økonomi, som ligger på niveau med tilsvarende nyt boligbyggeri i hovedstadsområdet. Ud fra de sammenligninger, som blandt andet bygherre har udført, er det vores overbevisning, at dette er lykkedes. Projekter er imidlertid svære at sammenligne, da der altid knytter sig særlige forhold til det enkelte projekt, som virker fordyrende eller billiggørende.

Læs mere...

Økonomi

Den økonomiske virkelighed ramte projektet sent i projektforslaget. TEAM+ havde indhentet nye overslagspriser på solceller, som holdt budgettet, men efter at entreprenøren havde kalkuleret det samlede projekt, og bygherren havde sammenholdt den resulterende salgspris på boligerne med det aktuelle marked i Aalborg i foråret 2011, besluttede man at droppe projektet.

Lars Kvist, januar 2016

Økonomi

Maksimalt 9.200 kr. pr. m2 for lavenergibyggeri – i udgangspunktet svarende til BR15 - med gennemlyste boliger og tilhørende altaner må siges at være et ambitiøst budget at komme ned på. Når så vores analyser tilmed viser, at vi skal udføre et hus i passivhus-klassen - for at vi efterfølgende kan opgradere til BOLIG+ standard med aktive tiltag - virker opgaven ekstremt svær. Hvilket byggekoncept kan vi anvende, som kan løse opgaven, og hvordan kan vi dokumentere det?

Læs mere...

Den økonomiske virkelighed ved konkretisering af vinderforslaget

BOLIG+ konkurrencens vinderforslag var det eneste forslag, som med anvendelse af præfabrikerede rumlige moduler lavet af Bau-How i Letland havde dokumenteret at kunne overholde det sjette dogme – at byggeriet skulle kunne opføres med en normal nordjysk byggeøkonomi.

Læs mere...

BOLIG+ og lavenergiklasse 2020

Vinderforslagets overholdelse af BOLIG+ konkurrencens sjette dogme – at byggeriet skulle kunne opføres med en normal byggeøkonomi – gjorde BOLIG+ forslagets yderst anvendeligt som argument, at den lovede lavenergiklasse 2020 blev fremrykket i tid fra tidligere 2014 til fastlæggelse og vedtagelse af krav i 2011. 

Læs mere...

Økonomikravet pr. m2

Kravet om en realisabel økonomi for BOLIG+ etageboliger tog udgangspunkt i en rimelig nordjysk byggepris for en bygning med en attraktiv beliggendhed Limfjorden. Grundkravet var derfor, at bebyggelsen skulle kunne opføres for 11.000 kr. / m2 ekskl. moms (fast pris 1.1.2009).

Dette beløb skulle kunne omfatte Projektering, håndværkerudgifter, råhus kælderarealer, øvrige tekniske omkostninger, byggepladsomkostninger og byggepladsledelse,  tilsyn og naturligvis selve opførelsen af byggeriet.

Læs mere...

Økonomikrav i BOLIG+

BOLIG+ havde et sjette dogme om økonomi. For i selve konkurrencegrundlaget var der stillet et ufravigeligt krav om, at selve bygningen skulle kunne opføres på normale økonomiske betingelser. Og der var opstillet retningslinjer for hvorledes sparede udgifter til energikøb kunne omregnes til forøget investeringsmulighed.

Læs mere...

En bygbar økonomi i BOLIG+

BOLIG+ konkurrencens sjette dogme – at byggeriet skulle kunne opføres med en normal byggeøkonomi var stillet af flere årsager. Først og fremmest fordi det ikke var muligt at opnå tilskud til selve opførelsen af BOLIG+ byggeriet. Men også fordi spredningseffekten af BOLIG+ konceptet ville blive meget større, hvis det allerede med første projekt viste sig, at det kunne bygges til normal økonomi.

Læs mere...